Onderzoek : Tinel's sign of the elbow
Titel : Cubitaal tunnel syndroom
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

Tinel’s sign van de elleboog kan worden gebruikt om het cubitaal tunnel syndroom aan te tonen.

Uitvoering van de test:

De patiënt zit met zijn onderarm in supinatie en de elleboog in 90° flexie.

De onderzoeker geeft vervolgens met een reflex hamer vier tot zes tikken op de nervus ulnaris proximaal van de cubitale tunnel.

Positief

De test is positief wanneer de patiënt tijdens de uitvoering van de test dezelfde klachten ervaart aan de nervus ulnaris.

Sensitiviteit : 54 procent.
Specificiteit : 99 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

In het wetenschappelijk artikel (Cheng, 2008) komt naar voren dat de Tinel’s sign kan worden gebruikt om het cubitaal tunnel syndroom aan te tonen. Dit artikel is beoordeeld met een score 8 op de QUADAS. Dit wil zeggen dat het artikel matig van kwaliteit is, omdat er minimaal een score van 10 moet zijn op methodologische kwaliteit om een goed te scoren. Aangezien het slechts één artikel betreft met een matige kwaliteit, is het niet mogelijk om een goed onderbouwde conclusie hieraan te verbinden.

Sensitiviteit

Er is slechts één artikel te vinden over de Tinel’s Sign bij een Cubitaal Tunnel Syndroom. In het artikel van Cheng (2008) wordt zowel de Tinel’s Sign voor Cubitaal Tunnel Syndroom als de Tinel’s Sign voor Carpaal Tunnel Syndroom behandeld. Bij de Tinel’s Sign is de sensitiviteit 0.54 bij een Cubitaal Tunnel Syndroom. Het onderzoek is gedaan bij 70 patiënten van gemiddeld 52 jaar, waarvan al bekend was dat ze het Cubitaal Tunnel Syndroom hadden. Meer onderzoek naar de Tinel’s Sign voor Cubitaal Tunnel Syndroom is echter wel wenselijk.

Specificiteit

Er is slechts één artikel te vinden over de Tinel’s Sign bij een Cubitaal Tunnel Syndroom. In het artikel van Cheng (2008) wordt zowel de Tinel’s Sign voor Cubitaal Tunnel Syndroom als de Tinel’s Sign voor Carpaal Tunnel Syndroom behandeld. Bij de Tinel’s Sign is de specificiteit 0.99 bij een Cubitaal Tunnel Syndroom. Dat wil zeggen dat volgens dit artikel de Tinel’s Sign zeer goed kan aantonen of er een Cubitaal Tunnel Syndroom aanwezig is. Meer onderzoek naar de Tinel’s Sign voor Cubitaal Tunnel Syndroom is echter wel wenselijk.

Validiteit

Er is geen bewijs gevonden.

 

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.