Onderzoek : Ligamentous Varus Instability Test
Titel : Instabiliteit elleboog
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test:

De patiënt staat of zit, terwijl de onderzoeker één hand op de elleboog en één hand op de pols van de patiënt plaatst.

De elleboog van de patiënt is volledig in extensie.

De onderzoeker beweegt de elleboog vervolgens naar adductie (varus), terwijl hij het laterale collateraal ligament van de elleboog bij de patiënt palpeert.

Deze test wordt vervolgens opnieuw gedaan met de elleboog van de patiënt in 20-30° flexie.

Positief

Wanneer de patiënt tijdens de druk bij de uitvoering van de test

  • distractie pijn aan de laterale zijde 
  • compressie pijn aan de mediale zijde

bij de gewrichtsspleet van de elleboog aangeeft. 

 

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de sensitiviteit van de Ligamentous varus instability test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Specificiteit}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de specificiteit van de Ligamentous varus instability test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Validiteit}

Er is geen bewijs gevonden

{/sliders}

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.