Onderzoek : Milking Maneuver Test
Titel : Instabiliteit elleboog
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test:

De patiënt zit met zijn elleboog minimaal in 90° flexie en met zijn onderarm in supinatie.

De onderzoeker staat voor de patiënt en pakt de duim van de patiënt onder de onderarm. 

De duim wordt vervolgens naar de elleboog getrokken, waardoor een valgus stress ontstaat.

Positief

De test is positief als de patiënt tijdens de uitvoering van de test dezelfde klachten ervaart.

Dit duidt op een partiële scheur van het mediale collaterale ligament. 

 

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de sensitiviteit van de Milking maneuver test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Specificiteit}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de specificiteit van de Milking maneuver test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Validiteit}

Er is geen bewijs gevonden.

{/sliders}

Literatuur : Orthopedic physical assessment (5th ed.).