Onderzoek : Adson
Titel : thoracic outlet syndrome, TOCS
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Testbeschrijving:

Adson test,

  • diepe inademing,
  • maximale extensie van de nek
  • rotatie van het hoofd richting de zijde die getest wordt.

Een positieve test,

  • wanneer de radiale hartslag verdwijnt en/of
  • de herkenbare klachten weer optreden bij de patiënt.

Sensitiviteit : 79 procent.
Specificiteit : 76 procent.
Opmerking :

Alfred Adson beschreef zijn nu beroemde test in 1927 en in 1947 opnieuw als volgt: “De patiënt haalt diep adem, heft de kin omhoog en draait deze naar de aangedane zijde. Als dit gedaan wordt, zit de patiënt rechtop waarbij de armen op de knieën rusten. Een verandering of het verdwijnen van de radiale hartslag of veranderde bloeddruk zijn karakteristieke tekenen voor  een “Scalenus anticussyndrome” (compressie van de plexus brachialis en/of  arteria subclavia  door spiergroei)

(vertaling Sanders, R.J. et Al. (2007)

Literatuur : Diagnosing thoracic outlet syndrome: contribution of provocative tests, ultrasonography, electrophysiology, and helical computed tomography in 48 patients