Onderzoek : Spurling's (compression) test
Titel : Cervicale radiculopathie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel:

Het vaststellen van een zenuw wortel compressie in de cervicale wervelkolom.

Echter is er na het literatuuronderzoek naar voor gekomen dat de test voor het volgende doeleinde gebruikt wordt:
Het uitsluiten van radiculopathie in de cervicale wervelkolom.

Uitvoering Spurling’s Compression test

De spurling’s test wordt in 3 verschillende stadia uitgevoerd.

De testen worden in de onderstaande volgorde uitgevoerd, omdat een opvolgende stap het foramen intervertebrale telkens iets kleiner maakt dan de voorgaande stap.

Onderzoeker geeft een axiale druk richting caudaal op het hoofd van de patiënt en:

  1. De cervicale wervelkolom van de patiënt is in neutrale positie
  2. De cervicale wervelkolom van de patiënt is in extensie.
  3. De cervicale wervelkolom van de patiënt is in extensie en rotatie (de rotatie gaat door het gewrichtsoppervlak in combinatie met een lateroflexie)

Positief

De test is positief wanneer de patiënt  herkenbare (radiculaire) klachten ervaart tijdens het uitvoeren van de test.

Als er bij de eerste of tweede stap een provocatie van klachten optreed is de test positief en dient er niet verder getest te worden.

Sensitiviteit : 61 procent.
Specificiteit : 83 procent.
Opmerking :
Literatuur : A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty