Onderzoek : Cozen’s Test
Titel : Epicondylitis lateralis
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test

De patiënt zit of staat, waarbij de elleboog van de patiënt wordt gestabiliseerd door de duim van de onderzoeker.

Met de duim palpeert de onderzoeker de epicondylus lateralis.

De patiënt maakt vervolgens een vuist, waarbij de onderarm in pronatie en de pols in radiale deviatie stand staan.

De patiënt maakt extensie van de pols tegen weerstand  van de onderzoeker in.

positieve test

Wanneer de patiënt pijn voelt rond het gebied van de epicondylus lateralis is de test positief.

 

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de sensitiviteit van de Cozen’s test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Specificiteit}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de specificiteit van de Cozen’s test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Validiteit}

Er is geen bewijs gevonden.

{/sliders}

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.