Onderzoek : Maudsley’s Test
Titel : Epicondylitis lateralis
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test:

De patiënt zit of staat, waarbij de onderzoeker weerstand geeft tegen extensie aan de distale zijde van het proximale interphalangeale gewricht van de derde vinger .

De m. extensor digitorum en bijbehorende pees worden daarbij geactiveerd.

Positief

De test is positief wanneer de patiënt tijdens de uitvoering van de test pijn voelt rond het gebied van de epicondylus lateralis.

 

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

{slider title="Sensitiviteit" open="false"}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de sensitiviteit van de Maudsley’s test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Specificiteit}

Er zijn geen artikelen gevonden, waarin de specificiteit van de Maudsley’s test is onderzocht. Er kan hierdoor verder geen uitspraak over worden gedaan.

{slider Validiteit}

Er is geen bewijs gevonden.

{/sliders}

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.