Onderzoek : (cervical) distraction test
Titel : Cervicale radiculopathie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

doel

Gebruiken bij patiënten die radiculaire klachten hebben ervaren in de voorgeschiedenis en bij wie tijdens het onderzoek radiculaire klachten ervaren worden.

Het uitsluiten van radiculopathie

uitvoering Distraction test

  1. De uitgangshouding van de patiënt is in rugligging.
  2. De onderzoeker zit achter de patiënt met een hand onder de rand van het occiput en een hand onder de kin, of beide handen onder de rand van het occiput
  3. De onderzoeker geeft een loodrechte tractie richting craniaal (zie ook filmpje).

positief

  1. De test is positief wanneer de herkenbare radiculaire symptomen afnemen tijdens het uitvoeren van de tractie.

Sensitiviteit : 48 procent.
Specificiteit : 95 procent.
Opmerking :
Literatuur : A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty