Onderzoek : Upper limb tension test (ULTT) - B1
Titel : Cervicale radiculopathie
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Doel

De ULTT testen kennen verschillende doeleinden:

  • Uitsluiten van zenuwproblematiek van zenuwen van de plexus brachialis.
  • Uitsluiten van het Carpaal tunnel syndrome(CTS).

Uitvoeringing ULTT testen

Voor de uitvoering van de test is nog altijd geen duidelijke standaard.

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing

De ULTT bestaat uit 4 verschillende testen waarbij de bovenste extremiteit, voornamelijk de arm, in verschillende posities wordt gebracht. Voor de uitvoering van de test is nog altijd geen duidelijke standaard. Echter Butler beschrijft (2000)deze test op een meer uitgebreide wijze. Deze 2 beschrijvingen spreken elkaar ook tegen. In Magee et al.staat een uitvoering in woord beschreven terwijl de bijbehorende plaatjes een andere uitvoering laten zien. Ook spreken Butler (2000)en Magee et al.elkaar tegen wat betreft de volgorde en de positionering van de arm bij de test voor de n. ulnaris (ULTT C). Aangezien er een literatuurstudie gedaan wordt naar de testen die aangeboden worden binnen de opleiding, worden de testen volgens Magee el al.beschreven. De studies die de uitvoering volgens Butler (2000)hanterenworden wel meegenomen in de conclusie. Er zal aangegeven worden welke studie, welke uitvoering gebruikt. In de discussie zullen eventuele verschillen in validiteit en betrouwbaarheid tussen de uitvoeringen besproken worden. Voor de beschrijving van de uitvoering van de test wordt daarom verwezen naar Mageepagina 165-167.

Literatuur : A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative test of the neck for diagnosing cervical radiculopaty