Onderzoek : Thigh Thrust / P4
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De patient ligt in rugligging met het testbeen in 90° heupflexie + maximale knieflexie + lichte adductive.

De fixatiehand van de therapeut ligt op het sacrum, de andere hand oefent op de knie druk uit naar dorsaal, in de lijn van het femur (dus ook lichtelijk naar medial).

De druk wordt gelijdelijkaan opgebouwd; de procedure wordt aan de andere zijde herhaald.

Positive test:

Patiënt herkent de bekende pijn tijdens deze test.

Sensitiviteit : 67 procent.
Specificiteit : 76 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

Door de druk in deze richting wordt een posteriore shearing van het SIJ aan de testzijde veroorzaakt.

Literatuur : Diagnostic validity of criteria for sacroiliac joint pain: A systematic review