Onderzoek : Resisted Abduction Test
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De patiënt ligt op de rug,

het been volledig gestrekt en 30° in abductie.

De therapeut geeft druk naar adductie aan de enkel,

de patient moet het been op de plek houden.

Positive test:

De test is positief, wanneer bekende pijn in het SIG onder L5 optreedt.

Sensitiviteit : 90 procent.
Specificiteit : 81 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:geen van de auteurs gaf een onderbouwing aan voor deze test.

 

Literatuur : Diagnostic validity of criteria for sacroiliac joint pain: A systematic review