Onderzoek : Sacral Sulcus Tenderness
Titel : SI-betrokkenheid (SI-provocatie test)
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

Palpatie en druk medial van de SIPS.

Positive test:

Pijn op het punt van palpatie.

Sensitiviteit : 11 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:  niet door de auteur aangegeven. 

Literatuur : Inter-examiner reliability of four static palpation tests used for assessing pelvic dysfunction