Onderzoek : Standing Flexion Test
Titel : SI-Mobiliteitstests
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering:

De onderzoeker palpeerd beide SIPS, terwijl de patiënt staat.

De patient wordt vervolgens gevraagd naar voren te buigen (“probeerd u maar de grond aan te raken, terwijl de benen recht blijven”).

De onderzoeker kijkt of bijde SIPS symmetrisch bewegen of dat een SIPS verder naar craniaal beweegt (positieve test).

Positieve test:

Aan de aangedane zijde beweegt de SIPS verder naar cranial dan aan de niet aangedane zijde.

Sensitiviteit : 0 procent.
Specificiteit : 0 procent.
Opmerking :

Onderbouwing:

Een positieve test, wordt veroorzaakt door een verminderde bewegingsmogelijkheid van het ilium tov het sacrum en daardoor een verminderde SIG beweging aan de kant van de SIPS. In plaats van een lichte speling te hebben in het SIG, bewegen sacrum en ilium gelijktijdig gelijk mee bij de beweging, waardoor de SIPS verder craniaal uitkomt dan bij de niet aangedane zijde.

 

Literatuur : Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint.