Onderzoek : Pressure Provocation Test
Titel : Cubitaal tunnel syndroom
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

uitvoering van de test:

De patiënt zit met zijn onderarm gesupineerd en zijn elleboog in 20° flexie.

De onderzoeker houdt zijn wijsvinger en middelvinger 60 seconden op de nervus ulnaris proximaal van de cubitale tunnel.

Positief

De test is positief wanneer de patiënt tijdens de uitvoering van de test dezelfde klachten ervaart.

Sensitiviteit : 89 procent.
Specificiteit : 99 procent.
Opmerking :

Doel van de test:

In het wetenschappelijk artikel (Cheng, 2008) komt naar voren dat de Pressure provocation test kan worden gebruikt om het cubitaal tunnel syndroom aan te tonen. Dit artikel is beoordeeld met een score 8 op de QUADAS. Dit wil zeggen dat het artikel matig van kwaliteit is, omdat er minimaal een score van 10 moet zijn op methodologische kwaliteit om een goed te scoren. Het andere wetenschappelijke artikel (Novak et al., 1994) geeft echter aan dat naast de specificiteit ook de sensitiviteit hoog scoort. Ook dit artikel is matig beoordeeld met een 7 op de QUADAS score. Door de geringe onderlinge verschillen en beperkt aantal artikelen, is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie hieraan te verbinden, ondanks het feit dat de test ernaar neigt beter te zijn in het aantonen dan het uitsluiten van het cubitaal tunnel syndroom.

Sensitiviteit

Er zijn slechts twee artikelen te vinden over Pressure provocation test. In het artikel van Cheng (2008) wordt de Pressure provocation test behandeld. Bij deze test is de sensitiviteit 0.46. Het onderzoek naar de Pressure provocation test is gedaan bij 70 patiënten van gemiddeld 49 jaar, waarvan al bekend was dat ze het cubitaal tunnel syndroom hadden. Daarnaast is er nog een artikel in Cook (2012) gevonden over de Pressure provocation test, in Novak et al. (1994) is de sensitiviteit 0.89 . Meer onderzoek naar de Pressure provocation test is wel wenselijk.

Specificiteit

Er zijn slechts twee artikelen te vinden over Pressure provocation test. In het artikel van Cheng (2008) wordt de Pressure provocation test behandeld. Bij deze test is de specificiteit 0.99. Het onderzoek naar de Pressure provocation test is gedaan bij 70 patiënten van gemiddeld 49 jaar, waarvan al bekend was dat ze het cubitaal tunnel syndroom hadden. Daarnaast is er nog een artikel in Cook (2012) gevonden over de Pressure provocation test, in Novak et al. (1994) is de specificiteit 0.98. Meer onderzoek naar de Pressure provocation test is wel wenselijk.

Validiteit

Er is geen bewijs gevonden.

 

Literatuur : Orthopedic Physical Examination Test An Evidence-Based Approach Second Editon.