Onderzoek : Voorste schuiflade van de enkel / Anterior Drawer Test
Titel : Enkelband letsel
Prevalentie : 0 per 1000.

Beschrijving :

Uitvoering

De patiënt ligt in ruglig met een onstpannen voet.

De onderzoeker stabiliseerd de tibia en de fibula, houdt de voet van de patiënt in 20 graden plantair flexie.

De onderzoeker voert een translatie uit van de calcaneus en de talus tenopzicht van de tibia naar ventraal.

 

hiel vastpakken met de voet van pt op de onderarm

enkelgewricht in lichte plantair flexie

met andere hand het onderbeen fixeren

hiel naar voren trekken

Positief

positief als de schuif beweging meer dan 0.4 cm is 

als er een dimple (kuiltje) net voor de lat. malleolus ontstaat

 

De test is positief als er een vergrote beweging plaats vindt ten opzicht van het niet aangedane been.

Sensitiviteit : 66 procent.
Specificiteit : 58 procent.
Opmerking :

Onderbouwing

voorspellende waarde 70%

Literatuur : Anterior Talocrural Joint Laxity: Diagnostic Accuracy of the Anterior Drawer Test of the Ankle